Drikkevannsbrønn

Ønsker du en sikker og jevn forsyning av vann? Da er brønnboring tingen for deg!

Kildevann har brukt hundre, kanskje flere tusen år på trenge ned i berggrunnen. Dette er naturens måte å rense vann på, - grunnvannet er faktisk den reneste drikkevannskilden i naturen. Derfor er brønnboring den beste løsningen for å få rent vann og at grunnvannet er av beste kvalitet. Med egen brønn sikrer man en stabil vannforsyning til hus, hytte og næringsbygg.

Ta kontakt for nærmere informasjon.