Fundamentering

Vi har borerigger for små og store fundamenterings jobber, vi kan bore opptil 508mm i diameter.

Ta kontakt for nærmere informasjon.