Miljøbrønn

Miljøbrønn

For undersøkelse og prøvetaking i urørte masser for kartlegging av forurenset grunn.

Grunnvannstandsboringene foretas i løsmasser. Hvor det blir boret ned til ønsket dybde hvorpå man kan fjerne senter i borutstyret for å hente opp urørte prøver. Utfra dette kan en finne ut hvor vannstanden står og for å pumpe ut metangass fra grunnen.

Har du behov for våre tjenester?

VI STÅR KLARE TIL Å HJELPE!